บรรยากาศกิจกรรม นำเสนอผลงานรอบ 30 ทีม ในงาน crafting on your Business

นำเสนอผลงานรอบ 30 ทีม ในงาน crafting on your Business

เพื่อคัดเลือกผลงานสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย พร้อมเสริมแกร่งด้วยการเข้าร่วมอบรมเชิงธุรกิจอย่างมีแผน

 

 

เพิ่มเติมกับ พาร์ทสอง ของกิจกรรม crafting on your Business  ที่ต้องการมุ่งหน้า สู่การสานฝัน และ สร้างสรรค์นวัตกรรม พลาสติก ได้มีความวัตถุสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ก็คือ การมุ่งสร้างนักนวัตกรรม เสริมสร้างนวัตกรรม ตลอดจน พัฒนานวัตกรรมให้กับ กลุ่มธุรกิจ ที่มีการเริ่มต้นสำหรับเดินหน้าพัฒนาไปแล้วก็ดี เพื่อสานต่อ แนวคิด หรือ นวัตกรรมดังกล่าว ให้สามารถต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น   บริษัท พีทีที จีซี จำกัด (มหาชน) จึง จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ศูนย์ ITC และ สถาบันพลาสติก เพื่อเดินหน้าและสานต่อนวัตกรรมต่างๆ ของนักคิดให้สามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสามารถเชื่อมโยงสู่งานระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคง

 

 

โดยเมื่อ 13 /9/62 ที่ผ่านมา หลังจากที่นักสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 4/9/62 ที่ผ่านมา ได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจสำหรับการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลย่จากวัตถุดับพลาสติก และ เทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูป การออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์แล้ว ผู้ประกอบการได้ความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการผลิตภัณฑ์ พร้อมพัฒนา IDEA ให้มีความทันสมัย เหมาะกับการใช้งานมาก ในวันนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ทีม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานผ่านคณะกรรมการจากทั้ง 3 หน่วย ที่มอบทั้งความรู้เชิงการซักถาม ตลอดจนขอสังเกตุที่จะช่วยพัฒนางานนวัตกรรมต่างๆ ให้กับนักออกแบบ ผู้ประกอบการ ได้ใช้ประโยชน์พร้อมมองความเป็นไปได้อย่างมากยิ่งขึ้น

 

 

โดยการนำเสนอผลงานดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้น ณ ศูนย์ ITC กล้วยน้ำไท อาคารต้นคูณ เลานจ์ (Ton KOON-Lounge)

เพิ่มเติมกิจกรรม
http://csc.pttgcgroup.com
https://diit.dip.go.th

เพิ่มเติมกิจกรรมได้ที่

Website: www.thaiplastics.org

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4

#สถาบันพลาสติก #PDD #PlasticsInnovation

ดาวน์โหลด