สถาบันพลาสติกนำเสนอผลงานการวิจัย Colostomy bags ในงาน”โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์”

สถาบันพลาสติก ได้รับเกียรติในการเข้าจัดนิทรรศการ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ”โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์”

โดยได้นำเสนอผลงานการวิจัย “Colostomy bags” ชุดรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม เพื่อผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการขับถ่ายหลังจากที่ต้องผ่าตัดมะเร็งลำใส้. ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ อุปกรณ์ของคนไทยเพื่อคนไทย

ดาวน์โหลด