สถาบันพลาสติก เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สถาบันพลาสติก เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะฯ

โดย นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ได้ให้การต้อนรับ และ นำเสนอบทบาท ภารกิจ ที่สำคัญของทางสถาบันพลาสติก พร้อมทั้งนำชมนิทรรศการ ที่จัดขึ้นโดยศูนย์บริการต่างๆ ภายในสถาบันพลาสติก..

ดาวน์โหลด