ขยายระยะเวลา หลักสูตรการปฎิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ส.ค. 2563

ขยายระยะเวลา หลักสูตรการปฎิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ส.ค. 2563 

 

เนื่องจากหลักสูตรได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ ด้วยการเรียนในรูปแบบ New Normal ทั้งสะดวก เข้าถึงง่าย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็สามารถปฎิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ ได้

เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบและเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนทิศทางความต้องการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และรูปแบบธุรกิจยุคใหม่

โดยหลักสูตรดังกล่าวจะทำการอบรมผ่านเว็บไซต์เรียนและสอบออนไลน์ PLASKILLS.COM ซึ่ง

ผู้เข้าอบรมจะได้สิทธิ์ในการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีขั้นตอนการเข้าอบรมดังนี้

  1. สมัครสมาชิกและลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบเรียนและสอบออนไลน์
  2. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
  3. เข้าเรียนออนไลน์ในหลักสูตรการปฏิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
  4. ทดสอบความรู้หลังเรียน

โดยเนื้อหาของหลักสูตรการปฏิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกจะแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่

  1. สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรม ชีวภาพของไทยในอนาคต
  2. วัตถุดิบชีวภาพและเทคโนโลยีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
  3. แนวทางในการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
  4. สมบัติและการทดสอบพลาสติกชีวภาพ
  5. มาตรฐานพลาสติกชีวภาพ
  6. ธุรกิจยุคใหม่ของผลิตภัณฑ์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ส.ค. 2563 (จากเดิมที่ปิดหลักสูตร 31 ก.ค. 2563) 

เข้าสู่หลักสูตรและเนื้อหา  : เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน  (อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

เนื่องจากหลักสูตรได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425

Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425
#สถาบันพลาสติก #PTC #Seminar #PlasticsTrend

ดาวน์โหลด