ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม Flexible Packaging for Food Industry

หลักสูตรอบรม "Flexible Packaging for Food Industry"

ถุงพลาสติก ดาวรุ่งตลอดกาลของอุตสาหกรรมอาหาร
แต่คุณเข้าใจวิธีการใช้งาน ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ หรือแข่งขันในตลาดโลก ได้เพียงพอหรือไม่ ??

ด้วยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ถือเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่บทบาทต่อชีวิตการเป็นอยู่ของผู้บริโภาคในชีวิตประจำวัน การสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญต่อผู้ประกอบการที่ผลิต สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ ได้ผลิตงานบรรจุภัณฑ์ สามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม ให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงวิธีการใช้งานอย่างเหมาะสม สร้างความรู้และทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติกเพื่อการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง ถูกวิธี รองรับให้กับธรุกิจของผู้ประกอบการได้แข่งขันกับตลาดอย่างไม่ตกเทรนด์ สอดแทรกเนื้อหาและความรู้ต่างๆที่น่าสนใจผ่านหัวข้อต่างๆในการอบรม ด้วยเนื้อหาสำหรับผู้ใช้และผู้ประกอบการ

สำรองที่นั่งก่อนวันที่ 26 สิงหาคม 2563 (พร้อมชำระค่าธรรมเนียม)

รับสิทธิ์ราคา พิเศษ จาก 2,000 บาท เหลือเพียง 1,500 บาท เท่านั้น

 

ลงทะเบียน คลิก

เพิ่มเติมหลักสูตร คลิก

สอบถามข้อมูลด้านความรู้พัฒนาบุคลากร เพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพลาสติก ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

ดาวน์โหลด