สถาบันพลาสติก ยกทัพกูรูผู้เชี่ยวชาญทุกศูนย์บริการของสถาบันฯ เพื่อลงพื้นที่ให้ตำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลาสติก ที่งาน Propak Asia 2020

 

สถาบันพลาสติก  ยกทัพจัดเต็มที่งาน Propak Asia 2020  โดยได้นำบริการของศูนย์บริการของสถาบันมาให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาในเ้านอุตสาหกรรมพลาสติก  โดยมีศูนย์ที่รอให้คำปรึกษาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ได้แก่

 1. ศูนย์พัฒนาวัสดุอุตสากรรม

2. ศูนย์ทดสอบและรับรอง

3. ศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก

4. ศูนย์พัฒนาการจัดการโรงงาน

 

 หากใครยังมีปัญหาในด้านของพลาสติก สามารถเข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้ที่บูธของสถาบันพลาสติก 
Booth. AR49 Hall103 ProPak Asiaระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2563 ที่ ไบเทคบางนา

ดาวน์โหลด