รับสมัครวิสาหกิจชุมชน ร่วมกิจกรรมการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน (ITC ชุมชน)

กิจกรรมการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน (ITC ชุมชน)

เพื่อส่งเสริม พัฒนาวิสาหกิจชุมชมชนสู่การแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยหลากหลายได้ ทั้ง เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลาด พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ศูนย์ ITC) และ สถาบันพลาสติก จึงได้จัดกิจกรรมการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน (ITC ชุมชน) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรง ที่สามารถแข่งขันกับสภาวะรอบข้างของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง พร้อมต้องต่อสู้กับวิกฤตอย่างไวรัส Covid19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เติบโตได้อย่างมั่นคง

ภายในกิจกรรมจึงขอเรียนเชิญวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อยกระดับ และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของท่านไปพร้อมกัน ผ่าน 2 กิจกรรมที่ให้คุณเลือกพัฒนาได้ ประกอบด้วย

1. กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และส่งเสริมผลิตภาพที่ดียิ่งขึ้นสู่วิสาหกิจชุมชน

ผ่านการดำเนินงาน 5 Man-Day

ครั้งที่ 1 ให้คำปรึกษาวิสาหกิจชุมชนและเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตทั้งหมด
ครั้งที่ 2 ให้คำปรึกษาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บผลจากกระบวนการผลิตและหารือเรื่องการดำเนินงานพัฒนาร่วมกัน
ครั้งที่ 3 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้แก่วิสาหกิจ
ครั้งที่ 4 ให้คำปรึกษาหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเก็บผลการพัฒนาปรับปรุง
ครั้งที่ 5 สุปผลการให้คำปรึกษาจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต

สนใจสมัครกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และส่งเสริมผลิตภาพที่ดียิ่งขึ้นสู่วิสาหกิจชุมชน คลิก : https://forms.gle/euysrTcsucFXuuSR9

จำกัดเพียง 2 วิสาหกิจ เท่านั้น

----------------------------------

2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่วิสาหกิจชุมชน

ผ่านการดำเนินงาน 3 Man-Day

ครั้งที่ 1 ให้คำปรึกษาวิสาหกิจชุมชนเพื่อรับฟงโจทย์ผลิตภัณฑ์สำหรับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และหารือการออกแบบและปรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา
ครั้งที่ 2 ให้คำปรึกษาด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากที่ประชุม (ครั้งที่ 1) โดยสรุปแนวทางการพัฒนาเพื่อจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์
ครั้งที่ 3 ส่งต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง และให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถต่อยอดในการผลิตที่รองรับกับความต้องการในตลาดได้

สนใจสมัครกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่วิสาหกิจชุมชน คลิก : https://forms.gle/KLDPoPgJDySE55PQ8

จำกัดเพียง 3 วิสาหกิจ เท่านั้น
----------------------------------

ด่วนรับจำนวนจำกัด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2564 นี้เท่านั้น

สมัครเลย ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425

 

ดาวน์โหลด