ประชาสัมพันธ์ สัมมนาออนไลน์หัวข้อ : Shrink Sleeve Innovations for Food, Beverages and Personal Care Products (บรรยายภาษาอังกฤษ)

 

ปัจจุบันการใช้งานฟิล์มหดคุณภาพสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ของใช้ทั่วไป ในปัจจุบันผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ปลอดภัยและน่าดึงดูดใจ ซึ่งฟิล์มหดจึงถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของบรรจัภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ได้

               ด้วยเหตุนี้ทาง Dase-Sing Group และ Ringier Events จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ รูปแบบ Webinar เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ : Shrink Sleeve Innovations for Food, Beverages, and Personal Care Products  โดยได้รับเกียรติจาก อ. มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ สถาบันพลาสติก มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งานฟิล์มหดตัวสำหรับบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย 

 

Register Now!

 

 

Want to meet other experts in this event? Check out our agenda!
→ https://lnkd.in/ga37x3d

              

พบกันวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00-15:15 น. (บรรยายภาษาอังกฤษ)

สามารถดูรายละเอียดและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : http://edm.industrysourcing.com/edm/2021/conf/0527dasesing/210527_WB_dasesing_edm_1st_en.html

ดาวน์โหลด