ประชาสัมพันธ์ โครงการช่วย SME แบบดีพร้อม นำธุรกิจปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 
อยากรอด ต้องรู้ ร่วมสู้โควิด-19 
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หยุดคลัสเตอร์โรงงานทั้งยังสามารถพยุงธุรกิจให้เดินต่อได้
พบกับ 9 หัวข้อที่ต้องรู้
พร้อมแนวทางการบริหารองค์กรในการลดความเสี่ยง การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฟังกันสด ๆ ทั้ง 5 วัน
ผ่านทาง Facebook Live : DIProm Station - สถานีดีพร้อม
(10-11, 14-15 และ 18 มิถุนายน 2564)
เรียนรู้หลักการปฏิบัติตนและถอดบทเรียน
จากสถานประกอบการที่ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 มาได้จริงในหลากหลายรูปแบบ
ประยุกต์ใช้
โดยท่านสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจได้ด้วยตนเอง ลงทะเบียนเข้ากลุ่มเพื่อรับฟังความรู้และร่วมเป็นเครือข่าย #DIPromFightCovid-19 ได้ที่ https://shorturl.asia/woCIE
แล้วพบกันในการอบรม
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084 438 9704 หรือ
 Tel : 02 202 4414

ดาวน์โหลด