หลักสูตรการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก

สืบเนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลการสำรวจของสถาบันพลาสติกพบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มรับจ้างผลิต หรือ OEM รับจ้างผลิตชิ้นส่วนและประกอบ

เน้นการผลิตแต่ชิ้นส่วนเดิมๆซ้ำๆ ไม่มีความแปลกใหม่ของสินค้า และไม่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นการตีกรอบให้ตัวเอง ประกอบกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมไปถึงโรคระบาดโควิด-19

ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกประสบปัญหาจนหลายโรงงานต้องปิดตัวลงไป อย่างน่าเสียดาย เนื่องจากไม่มีผู้มาจ้างผลิตสินค้า

สถาบันพลาสติกจึงเล็งเห็นว่าหลักสูตรนี้สามารถมาช่วยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ กล้าก้าวออกจากกรอบเดิมๆ ที่เคยมี ให้มาลองคิดหรือผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของตัวเองขึ้นมา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เดิมที่มี ไม่จำเป็นต้องรอให้มีคนมาจ้างผลิตอีกต่อไป

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ที่ต้องการมองหาแนวคิดหรือไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์แบบใหม่ อยากเพิ่มมูลค่าให้สินค้า จากวัตถุดิบ เครื่องจักร หรือองค์ความรู้ในกระบวนการขึ้นรูปที่มีอยู่เดิม

 

จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ ?

เพื่อจุดประกายแนวคิด ให้ผู้ประกอบการได้ใช้องค์ความรู้ และหลักการออกแบบ มาพัฒนาสินค้าของตัวเอง ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้ สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้เพิ่มขึ้น จากปัจจัยด้านวัตถุดิบ และเครื่องจักรที่มีอยู่

 

โดยหัวข้อหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย

Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

      - หลักการของ Design Thinking : หลักการหรือกระบวนการคิดเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

      - Case Study ในการทำ Design Thinking : ตัวอย่างของกระบวนการคิดเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

 

Plastic circular design การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

      - แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน : แนวคิดการออกแบบรูปแบบใหม่ ซึ่งครอบคลุมไปถึงสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

      - Case Study ของการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน : ตัวอย่างของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/TRrT83uWYWCRREkK8

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425

Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425
#สถาบันพลาสติก #PTC #Seminar #PlasticsTrend

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):1000บาท
  • เริ่ม: 2021-06-10
  • สิ้นสุด: 2021-06-10
  • เวลา: 13:00:00-16:30:00
  • สถานที่: ZOOM APPLICATION
ดาวน์โหลด