เทคนิคการเป่าถุงและการวิเคราะห์ปัญหาในการเป่าถุงพลาสติก (ออนไลน์)

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมหลักสูตรเทคนิคการเป่าถุงและการวิเคราะห์ปัญหาในการเป่าถุงพลาสติก (ออนไลน์)

 .

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมที่มีอยู่มาก การตอบโจทย์ความต้องการของตลาดด้วยการผลิต

การบริหารจัดการการผลิตให้สามารถรับมือกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่สามารถช่วยเหลือและบริหารจัดการต่อความหลากหลายในการผลิตได้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ

หนึ่งในผลิตภัณฑ์พลาสติกที่อุตสาหกรรมไม่สามารถเลี่ยงการใช้งานได้อย่างถุง ถือเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีจำนวนการผลิตและการสั่งงานจากตลาดในระดับที่สูง

ถึงแม้ปัจจุบัน การระงับใช้ถุงบางจะมีให้เห็นแล้วก็ตาม แต่กระบวนการเป่าถุงยังถือว่าเป็นกระบวนการที่ยังไม่ได้หายไปไหน

ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร ด้วยเทคนิคต่างๆที่สำคัญ จึงเป็นสิ่งที่โรงงานไม่สามารถมองข้ามได้

สถาบันพลาสติกจึงได้จัดหลักสูตร เทคนิคการเป่าถุงและการวิเคราะห์ปัญหาในการเป่าถุงพลาสติก ในรูปแบบออนไลน์

โดยวิทยากร รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม  : ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตพลาสติก

(ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

 

เนื้อหาสำหรับพัฒนาทักษะต่างๆ ประกอบด้วย

 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับ การเป่าถุงพลาสติก

  - การเป่าขึ้นและการเป่าลงในแนวดิ่ง

  - การเป่าแนวนอน

 2. การเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการเป่าถุง
 3. พารามิเตอร์ที่สำคัญในการปรับตั้งเครื่องเป่าถุง
 4. อัตราส่วนในการเป่าและตัวอย่าง
 5. สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในงานเป่าถุงพลาสติก
 6. การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหา

 

พิเศษ

 1. ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ของสถาบัน จะได้รับ ใบ certificate
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถส่งปัญหาในกระบวนการผลิต มาให้วิทยากรช่วยแก้ไข account ละ 1 คำถาม

      (สามารถส่งมาให้สถาบันพลาสติกก่อนการอบรม 1 สัปดาห์)

 1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรมในหลักสูตรภาคปฏิบัติ 1 วัน ในราคาพิเศษ

(เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติสามารรถจัดอบรมภาคปฏิบัติได้ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ)

 

ราคาเพียง 1,500 บาท / account (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โปรโมชั่น : สถานประกอบการที่สมัครเกิน 1 account โดย account ต่อไปจ่ายเพียง 1,000 บาท

 

ร่วมพัฒนา ส่งเสริม ความก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรม ด้วยการอัพทักษะสำคัญเพื่อบุคลากรของโรงงานคุณ

 

พบกันวันที่ 29 กันยายน 2564

 

ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/oYtDG

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

02 3915340-43 ต่อ 425

Website : www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

 • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):1500บาท
 • เริ่ม: 2021-09-29
 • สิ้นสุด: 2021-09-29
 • เวลา: 00:00:00-00:00:00
 • สถานที่: ZOOM APPLICATION
ดาวน์โหลด