หลักสูตรอบรม เจาะลึกอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์พลาสติก รุ่น2

กลับมาอีกครั้งสำหรับหลักสูตรอบรมเฉพาะทางที่จะช่วยให้ท่าน เจาะลึก เข้าถึง อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ พลาสติกได้อย่างง่ายดาย การผลิตเครื่องมือแพทย์พลาสติกจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป

                โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ช่องทางให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในการผลิตเครื่องมือแพทย์ พลาสติกด้วยการใช้วิธีการที่ทางทีมผู้เชี่ยวชาญได้ใช้ประสบการณ์สรุปออกมาเป็นขั้นตอนการดำเนินงานอย่างง่าย  เพื่อให้ท่านได้ทำตาม รวมถึงกิจกรรม workShop ที่จะทำให้ท่านได้ทบทวน เนื้อหาความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนำไปใช้ได้จริง

สถาบันพลาสติกจึงได้จัดอบรมกึ่ง Workshop ในรูปแบบออนไลน์

“เพื่อเจาะลึก เข้าถึง สู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์”

 

ทีมวิทยากรนำโดย คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก

(รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

 

การบรรยายจะแบ่งออกเป็น 2 วัน

วันที่ 1

     - แนวโน้มของอุตสาหกรรมและการใช้งานเครื่องมือแพทย์พลาสติกในอนาคต

     - รู้จักกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์พลาสติก

     - การขึ้นรูปพลาสติกกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

     - การแบ่งระดับของเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมาย และวิธีการจดทะเบียนรับรอง

     - Model Medical Device Pathway (วิธีการประสบความสำเร็จในธุรกิจเครื่องมือแพทย์)

วันที่ 2

- กิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยน ทบทวนความเข้าใจ

- กรณีศึกษาจากตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจริง (ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนา -> จัดจำหน่าย)

- สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรม

 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/HfvgpfnAM7m9fUG87

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

02 3915340-43 ต่อ 425

Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425
#สถาบันพลาสติก #PTC #Seminar #PlasticsTrend

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):2500บาท
  • เริ่ม: 2022-04-28
  • สิ้นสุด: 2022-04-29
  • เวลา: 00:00:00-00:00:00
  • สถานที่: ZOOM APPLICATION
ดาวน์โหลด