สัมมนา “PCR กับอุตสาหกรรมพลาสติกและ Workshop การขอรับรองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ PCR Resin”

จากกระแสความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมโลกเริ่มให้ความสำคัญถึงประเด็นการบริโภคอย่างยั่งยืน

ทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ส่งกระทบให้ผู้ประกอบการผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Brand Owner) จำเป็นต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจมากขึ้น

ซึ่งหนึ่งในความรับผิดชอบของผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากใช้วัสดุรีไซเคิลจากการบริโภคของผู้บริโภค

(Post-Consume Recycled: PCR)

 

จากเหตุผลข้างต้น ทำให้สถาบันพลาสติกจัดงานสัมมนา

“PCR กับอุตสาหกรรมพลาสติกและ Workshop การขอรับรองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ PCR Resin”

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัทไอพอลิเมอร์ จำกัด และ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด

 

 

ในหัวข้อ


-   แนวโน้มการใช้พลาสติกรีไซเคิลในอุตสาหกรรมไทยและระดับโลก

     โดย คุณ ธนพงศ์ เลิศพิริยะสกุลกิจ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรม

-  เสวนา “ทิศทางอุตสาหกรรมรีไซเคิล สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

      วิทยากร โดย คุณริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโส บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด

      วิทยากร โดย คุณนริศ สงวนตั้ง กรรมการ บริษัท Double N Plastic

      วิทยากร โดย ผศ.ดร.เศกสันต์ อุดมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน วงษ์พาณิชย์กระบี่

     วิทยากร โดย คุณปฎิญญา ศิลสุภดล รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)

      และผู้ดำเนินรายการ  คุณ คงศักดิ์ ดอกบัว ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรมพลาสติก

-  อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขอรับรองและการขอใช้ฉลากวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ PCR Resin

     โดย คุณ นัตตุลา วงศ์ต๊ะ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ทดสอบและรับรอง

 

--------------------------------------------------------------------------

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ในรูปแบบ Online

งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทุกท่านที่สนใจ สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

หรือคลิก https://bit.ly/3ebiM7R

---------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Facebook : Plastics Institute of Thailand

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

02 3915340-43 ต่อ 425

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2022-11-01
  • สิ้นสุด: 2022-11-01
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: Zoom Application
ดาวน์โหลด