เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมสัมมนาในหัวข้อ "เสริมสร้างไอเดียนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน"

ออกแบบอย่างยั่งยืนและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์จะผลิตสินค้าทั้งที แต่ยังออกแบบได้ไม่ตรงใจ แถมผลิตจริงก็ยังไม่ได้ ต้องทำอย่างต่อดี? คงมีหลายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและติดอยู่กับวงจรนี้ สุดท้ายไม่รู้ว่าจะไปต่อได้อย่างไร แต่สิ่งที่จะนำไปสู่ทางออกได้คือ ต้องศึกษาให้เข้าใจถึงตลาดและหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม จนนำไปสู่การผลิตที่เป็นไปได้ ที่สำคัญหากผลิตภัณฑ์ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีอนาคตที่ไกลยิ่งขึ้น

ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์กับการผลิต พร้อมทั้งสอดคลอ้งกับความต้องการของตลาดจึงถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และจากกระแสการดูแลสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจำเป็นต้องใส่ใจตั้งแต่การออกแบบและการคิดสำหรับพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีส่วนช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วย


ด้วยความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIProm ได้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ไปได้ไกลถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ จัดสัมมนาในหัวข้อ "เสริมสร้างไอเดียนวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน" เพื่อให้ผู้ประกอบการหมดปัญหาจากการพัฒนานวัตกรรมและที่สำคัญสามารถไปต่อได้สู่เชิงพาณิชย์พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

พบกับวิทากรและหัวข้อที่จะสร้างไอเดียให้กับผู้ประกอบการกับงานนี้

1. ออกแบบให้ยั่งยืนสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสิ่งแวดล้อม

 

2.แนวทางพัฒนาต้นแบบที่ครบวงจรเชื่อมโยงสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : คลิก

พบกันวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566
ณ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เวลา 9.00-16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก โทร. 02-391-5340 ต่อ 425
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2023-01-30
  • สิ้นสุด: 2023-01-30
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด