เชิญชวนผู้ประกอบการ ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ปรับก่อนสาย! อุตสาหกรรมพลาสติกไทยมุ่งสู่เป้าหมาย Net-Zero”

 
ปรับก่อนจะสาย อุตสาหกรรมพลาสติกมุ่งสู่ NET - ZERO
 
หนึ่งในนโยบายสำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ เพื่ออัพเดตแนวโน้มที่สำคัญ และแนวทางสำหรับการเตรียมตัวของผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันพลาสติกขอเชิญชวนผู้ประกอบร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ปรับก่อนสาย! อุตสาหกรรมพลาสติกไทยมุ่งสู่เป้าหมาย Net-Zero” ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก 
 
 
ภายในงานพบกับ
 
อัพเดตภาพรวมโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและการปรับตัวของผู้ประกอบการเข้าสู่ Net-Zero
• คุณณัฐธิดา จินดา นักวิเคราะห์ สถาบันพลาสติก
 
รับฟังเสวนาการขับเคลื่อนและการเตรียมพร้อมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยตอบรับนโยบาย Net-Zero จากหลากหลายหน่วยงานได้แก่
• คุณจิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักยุโรป
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
• คุณรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก
กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• คุณณัฐนันท์ ศิริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด
• คุณศิริภัทร โกเอี้ยน ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคลและความยั่งยืนองค์กร
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 
 
 
 
พบกันวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น.
ผ่านระบบโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom
ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ : https://bit.ly/44uKbWW
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก สถาบันพลาสติก (คุณภีญดา)
Tel : 02 3915340-43 ต่อ 425
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2023-08-04
  • สิ้นสุด: 2023-08-04
  • เวลา: 09:00:00-12:00:00
  • สถานที่: Zoom Application
ดาวน์โหลด