ฟรี...เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา “การปรับตัว เพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์พลาสติกสู่เป้าหมาย Net Zero” ภายใต้งานนิทรรศการ Food Pack Asia 2024

     ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์พลาสติกยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหารและเครื่องดื่ม โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์ให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดช่วงอายุการใช้งาน ป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายในระหว่างการขนส่ง ตลอดจนทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ สร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้บริโภค


     จากการใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกกันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้มีปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดจากการใช้งานบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา โดยปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องให้ความสนใจและร่วมมือกันแก้ไข

     ด้วยความสำคัญของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และ การดูแลสิ่งแวดล้อมการขับเคลื่อบรรจุภัณฑ์ให้ไปสู่เป้าหมาย Net Zero จึงเป็นเรื่องสำคัญ และหนึ่งในแนวทางในการแก้ไชปัญหาดังกล่าว คือการใช้วัสดุ Post-Consumer Recycled (PCR) มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์

     สถาบันพลาสติกได้เห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การปรับตัว เพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์พลาสติกสู่เป้าหมาย Net Zero” ภายใต้งานนิทรรศการ Food Pack Asia 2024 ในการสัมมนาประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อต่างๆ

1. แนวทางการไปสู่เป้าหมาย Net Zero 2065
- ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการลดการปลดปล่อยคาร์บอน


โดย คุณมณฑา วชิรพันธุ์
หัวหน้าศูนย์การจัดการอย่างยั่งยืน สถาบันพลาสติก

 
2. การสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก PCR
- พลาสติก PCR คืออะไร ?
- ประโยชน์ของการใช้พลาสติก PCR ?
- การขอรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพลาสติก PCR


โดย นายศิรวิทย์ มีศิริ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ศูนย์ทดสอบและรับรอง สถาบันพลาสติก

 
ผู้ประกอบการและท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://bit.ly/3RIfLLN (เข้าร่วมสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

พบกัน วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10:00-12:00 น.
ณ ห้อง MR 220 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
(สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
Tel: 02 3915340-43 ต่อ 425
Website : www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2024-02-01
  • สิ้นสุด: 2024-02-01
  • เวลา: 10:00:00-12:00:00
  • สถานที่: ฺBITEC Bangna
ดาวน์โหลด