เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก รุ่นที่ 2

จากแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องตระหนัก และใส่ใจดูและรักษาสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของอุตสาหกรรมพลาสติกได้นำแนวคิด Circular Economy : หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน เข้ามาช่วยในการจัดการทรัพยากรให้สามารถใช้ได้คุ้มค่าที่สุด เนื่องด้วยจุดเด่นที่สำคัญของวัสดุพลาสติกคือสามารถนำมารีไซเคิลกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้ซ้ำ เป็นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากแนวคิดและความสำคัญดังกล่าวการศึกษาถึงเทคโนโลยีสำหรับรีไซเคิล ที่เป็นวิธีการสำคัญของแนวคิด Circular Economy จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกได้เข้าใจวิธีการที่เหมาะสมของการรีไซเคิลพลาสติก สถาบันพลาสติกจึงได้จัดอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจและตามทันเทรนด์ของการรีไซเคิลพลาสติกมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้

  1. ภาพรวมและความสำคัญของการรีไซเคิล
  2. เทคโนโลยีที่สำคัญในการรีไซเคิลพลาสติก
  3. การคัดแยกและรวบรวมขยะพลาสติก
  4. เทคโนโลยีการเตรียมขยะพลาสติก
  5. เทคนิคการรีไซเคิลขั้นสูงสำหรับวัสดุคอมโพสิต

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ : https://bit.ly/3pF6Noy

รับสมัครด่วน จำกัดจำนวน เพียง 3,000 บาท/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

พิเศษ สมาชิกสถาบันพลาสติกรับส่วนลดตามสิทธิประโยชน์

อบรมวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันพลาสติก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์อบรมฯ สถาบันพลาสติก

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 425

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):3000บาท
  • เริ่ม: 2024-03-22
  • สิ้นสุด: 2024-03-22
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: สถาบันพลาสติก