เทคนิคการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพลาสติก รุ่นที่ 3

 

สถานการณ์ในปัจจุบันของโรงงานขึ้นรูปพลาสติก ที่มีการทำงาน และการเดินเครื่องจักรสำหรับการผลิตแทบจะ 24 ชั่วโมง ส่งผลให้การบริหารจัดการภายในโรงงานจำเป็นต้องมีการวางแผนที่รัดกุม รองรับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น และจากสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ และโรคโควิด-19 ที่ยังคงวนเวียนอยู่ตลอด ทำให้ประสบปัญหากับยอดขาย การขึ้นราคาสินค้าเป็นเรื่องยากลำบาก ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการยังอยู่รอดได้คือการลดทุนการผลิต และมองหาลู่ทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยที่ใช้ต้นทุนเท่าเดิม

 

ด้วยเหตุนี้สถาบันพลาสติก จึงได้จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพลาสติกเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงการเข้าถึงเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการลดต้นทุน พร้อมกับดึงศักยภาพในการทำงานให้กับเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการจะได้รับความรู้ในประเด็นที่สำคัญประกอบด้วย

ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (6M)

 1. เทคนิคการเลือกใช้วัตถุดิบพลาสติก (Material) ให้เหมาะสมกับการผลิตสินค้าและเครื่องจักร
 2. การเลือกใช้แม่พิมพ์และดาย (Mould And Die) ให้ผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การเลือกเครื่องจักร (Machine) และอุปกรณ์สนับสนุน
 4. เทคนิควิธีการปรับตั้งเครื่องจักร (Method) และการดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อยืดอายุการใช้งาน
 5. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
 6. การจัดการและการวางแผนในการผลิต (Management)
 7. การใช้เทคโนโลยีอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการลดต้นทุน

- Q&A เชิงลึก เพื่อแนวทางสำหรับการพัฒนา

 

วิทยากร รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม  : ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตพลาสติก

(ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

 

ราคาเพียง 3,000 บาท / คน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รับด่วนจำนวนจำกัด

 

พบกันวันที่ 26 เมษายน 2567

ลงทะเบียน  >>> https://forms.gle/rwNMzBzLk4UW5fmw9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์อบรมฯ สถาบันพลาสติก

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 425

 • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):3000บาท
 • เริ่ม: 2024-04-26
 • สิ้นสุด: 2024-04-26
 • เวลา: 09:00:00-16:00:00
 • สถานที่: สถาบันพลาสติก
ดาวน์โหลด