เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป่าขวดพลาสติก EXTRUSION BLOW MOULDING (EBM) รุ่น 4

 

     กระบวนการอัดรีดเป่าขึ้นรูปหรือ Extrusion Blow Moulding (EBM) เป็นกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ประเภทภาชนะกลวง หรือที่เราพบเห็นกันบ่อยๆ คือ ขวดพลาสติก ซึ่งถือเป็นกระบวนการผลิตที่สำคัญ ดังนั้นการเรียนรู้ เข้าใจเทคนิค กระบวนการอัดรีดเป่าขึ้นรูปหรือ Extrusion Blow Moulding (EBM) เพื่อการผลิตให้ตอบโจทย์กับการใช้งานของตลาด ตั้งแต่เม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิต ไปจนถึงกระบวนการผลิตและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการผลิต ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมันให้กับผู้ใช้งานในตลาด

     สถาบันพลาสติก มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก จึงจัดการอบรมในเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป่าขวดพลาสติก Extrusion Blow Moulding (EBM) เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิตตลอดจนผู้ที่อยู่ในแวดวงการผลิต ได้เพิ่มความรู้พร้อมกับยกระดับบุคลากรในสายการผลิตได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงงาน สร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

เทคนิคการเป่าขวดพลาสติก Extrusion Blow Moulding (EBM) มีเนื้อหาการอบรมดังนี้

1. กระบวนการเป่าขวดพลาสติก

2. ส่วนประกอบของเครื่องอัดรีดเป่าขึ้นรูป Extrusion Blow Moulding (EBM)

- สกรู
- มอเตอร์
- กระบอกหลอม
- ฮีทเตอร์
- หัวดาย
- ชุดอุปกรณ์เป่า

3. เทคนิคการตั้งค่าเครื่องเป่าขวดพลาสติก

4. วิธีการหาสภาวะการผลิตที่เหมาะสม

- การคำนวณหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม

5. พารามิเตอร์การผลิต

6. แม่พิมพ์เป่าขวดพลาสติก

7. การแก้ไขปัญหาชิ้นงาน

 

วิทยากรโดย ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก 

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-16:00 น. ณ สถาบันพลาสติก

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน
https://bit.ly/3xphlZY
เพียง 3,000 บาท/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ร่วมพัฒนาความรู้และทักษะสู่การสร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพไปกับเรา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 425

  • ค่าใช้จ่าย (ต่อคน):3000บาท
  • เริ่ม: 2024-06-28
  • สิ้นสุด: 2024-06-28
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: สถาบันพลาสติก
ดาวน์โหลด